KTO KOCHA TEN PODCIERA CHORYCH Poniedziałek 17 lutego 2020

Walentynki dawno już za nami. Mamy już nowy dzień i nowy tydzień. Nie możemy stracić tego czasu. Może wyda Wam się banalne, że przypominam słowa Pana Jezusa o najważniejszym przykazaniu – To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 15,12).

Nie ma tutaj romantyzmu i poezji. Dobrze wiemy, kogo dziś powinniśmy przytulić, komu powiedzieć dobre słowa, kogo odwiedzić w szpitalu albo podetrzeć, bo leży w łóżku długo i robi pod siebie. Potem myjemy ręce i jest radość. Dobrze wiemy do kogo zadzwonić i rozweselić. I komu kupić chleb albo pożyczyć kilka złotych. Miłość, ta głoszona przez Pana Jezusa, to zwykłe, ludzkie i zarazem Boże, dobro.

Tak niech minie nam ten poniedziałek i cały tydzień.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.