PRZEBUDZIĆ SIĘ DO MIŁOŚCI Piątek 1 listopada 2019 Wszystkich Świętych

Cmentarze, które dziś odwiedzimy mówią nam jedno. Życie bez miłości nie ma sensu. Mogiły przynaglają, aby zdążyć z miłością. Może ciężko nam się przebudzić w listopadzie, ale trzeba. Przebudzić do miłości.

Przecież wszystko się rozpada, domy, samochody, ubrania, wreszcie i nasze ciała. Święci, wszyscy święci, których dziś wspominamy, wygrali życie, to życie i to wieczne, bo mocno kochali. Ocaliła ich miłość.

Tych przy nas, którzy jeszcze żyją, otaczajmy miłością prostą, myślami serdecznymi, słowami dobrymi i troską rąk i nóg. Tych, którzy już odeszli kochajmy modlitwą, w najbliższych dniach mamy do tego znakomitą możliwość.

W oktawie Wszystkich Świętych, od 1 do 8 listopada włącznie, możemy codziennie zyskać odpust zupełny dla jednej zmarłej osoby. Aby ten odpust ofiarować za 8 bliskich ludzi, trzeba przyjąć komunię świętą w intencji danej osoby, nawiedzić cmentarz (lub kościół albo kaplicę; albo w przypadku choroby – mieć takie pragnienie), odmówić „Ojcze Nasz” i „Wierzę w Boga” (pacierzowe lub mszalne) oraz dowolną modlitwę w intencjach, które poleca Ojciec Święty.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.