PROWADŹ MNIE ŚCIEŻKĄ PROSTĄ Poniedziałek 9 września 2019

Zamieszanie i niepewność to oznaki czasów, w których żyjemy. Za sprawą coraz bardziej nieobliczalnych polityków i szalonej prędkości Internetu, wiele rzeczy może błyskawicznie zmienić się na naszą niekorzyść czy nawet zgubę. Oczywiście, teoretycznie zmiany mogą być także pozytywne. Teoretycznie, bo chyba wszyscy czujemy przechył w stronę zła i głupoty.

My jednak żyjemy i chcemy spokojnie przechodzić prze kolejne dni i tygodnie. „Prowadź mnie ścieżką prostą”, modli się psalmista (Ps 27). Prosta ścieżka to unikanie zła i wybieranie pomimo wszystko tego, co dobre. Prosta ścieżka to codzienna modlitwa, troska o najbliższych ale i pamięć o tych, którym bomby lecą na domy i głowy. Prosta ścieżka to zaufanie w cichą obecność samego Pana Boga w naszych biografiach.

Prosta ścieżka to podążanie za głosem serca, które myśli, słowa i uczynki opromienia miłością.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.