RADOŚĆ SPOTKANIA W PATIO ALBO NA TARASIE Kazanie na 14 Niedzielę Zwykłą 7 lipca 2019

Jeśli idziemy do ludzi, żeby z nimi spotkać się, porozmawiać i po prostu pobyć, niesiemy im radość. Taką misję spełniał Chrystus i taką przekazał swoim uczniom.

Smartfony i Internet mogą dać wesołość. Tylko spotkanie i obecność dają radość. Kiedy idziemy do ludzi, niesiemy im Pana Boga a przez to i radość.

Mamy teraz piękne ogrody przy domach, tarasy, patia i altany, a rzadko przy nich gościmy ludzi. To miejsca, do których nasi goście przyniosą nam radość. I sami chętnie idźmy do ludzi, pójdzie z nami Pan Bóg, pójdzie i radość.

Liturgia słowa

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście. 

Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy». 

Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom.

(Iz 66)

Ewangeia:

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: 

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże». (ŁK 10)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.