PROSTO UWIERZYĆ Piątek 5 lipca 2019

Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta, przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów. To zdanie z psalmu 84 rozbudowuję o zaprzyjaźnioną modraszkę na zdjęciu.

Można długo dyskutować o istnieniu Pana Boga. A można zadziwić się modraszką i prosto uwierzyć.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.