WIERZĘ W JEGO I MOJE Z MARTWYCH WSTANIE Czwartek 6 czerwca 2019

Przed dwoma tysiącami lat rozpoczęła się dziejowa gra o sens historii i sens życia każdego z nas. Jeden z ludzi, Jezus z Nazaretu ogłosił, że jest Synem Boga, dowodził tego swoimi czynami i słowami. Za to skazano Go na śmierć. Jednak On znowu był żywy po trzech dniach. Widzieli Go powstałego z martwych Jego uczniowie, inni w to uwierzyli i zaczęli rozgłaszać najpierw w Jerozolimie, a potem po całym świecie.

Za to stawiano ich przed sądami i skazywano na śmierć. Spotkało to m.in. św. Pawła – „Paweł wołał przed Sanhedrynem: «Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych».” (Dz 22)

Od z martwych wstania Jezusa z Nazaretu i naszej wiary w ten fakt oraz moje z martwych wstanie zależy wszystko, co najważniejsze. Jeśli w to wierzę, będę przebaczał, będę znosił przykrości i obmowy, przetrwam cierpienie, będę trzymał się prawdy, chętnie służył innym, zabiegał o pokój. A przede wszystkim będę zawsze starał się iść drogami miłości.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.