Z LITANIĄ DO ŚW. JÓZEFA ZA NASZE RODZINY I NAS SAMYCH Uroczystość św. Józefa wtorek 19 marca 2019

W wielu polskich domach znajdziemy obraz św. Józefa. Jego opiece zawierzamy przede wszystkim nasze rodziny z wiarą, że ten, który troszczył się o Najświętszą Rodzinę chronić będzie i nas. Dwa wezwania z litanii, brzmiące nieco archaicznie dzisiaj, wyrażają tę wiarę – „Głowo Najświętszej Rodziny” i „Ozdobo życia rodzinnego”. W czasach kryzysu dotykającego wiele rodzin oddanie się w opiekę św. Józefowi jest godne polecenia, szczerze zachęcam do odmówienia dzisiaj litanii do Patrona naszych (tekst litanii poniżej).

Według bardzo dawnej tradycji św. Józef wzywany jest także jako patron ludzi pracy (zwłaszcza ciężkiej), wspomożyciel ubogich i wzór cichości oraz sprawiedliwości. W litanii przyzywamy go także jako „pociechę nieszczęśliwych, nadzieję chorych, patrona umierających i opiekuna Kościoła”. Przyznam, że radośnie zadziwia mnie w tej litanii wiara w świętych obcowanie i ich bliskość naszym sprawom.

Przypomnę, że w Polsce główne sanktuarium św. Józefa mamy w Kaliszu, a jego imię nosi także stolica Kostaryki – San Jose.

Myślę, że wszystkim nam potrzebne jest wsparcie św. Józefa, wzoru pracujących, człowieka odważnego, sprawiedliwego i bezgranicznie ufającego Bogu.

Litania:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święty Józefie,  módl się za nami.

Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.

Światło Patriarchów,  módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy,  módl się za nami.

Przeczysty Stróżu Dziewicy,  módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego,  módl się za nami.

Troskliwy Obrońco Chrystusa,  módl się za nami.

Głowo Najświętszej Rodziny,  módl się za nami.

Józefie najsprawiedliwszy,  módl się za nami.

Józefie najczystszy,  módl się za nami.

Józefie najroztropniejszy,  módl się za nami.

Józefie najmężniejszy,  módl się za nami.

Józefie najposłuszniejszy,  módl się za nami.

Józefie najwierniejszy,  módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości,  módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa,  módl się za nami.

Wzorze pracujących,  módl się za nami.

Ozdobo życia rodzinnego,  módl się za nami.

Opiekunie dziewic,  módl się za nami.

Podporo rodzin,  módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych,  módl się za nami.

Nadziejo chorych,  módl się za nami.

Patronie umierających,  módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych,  módl się za nami.

Opiekunie Kościoła Świętego,  módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

P.: Ustanowił Go panem domu swego.

W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

P.: Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego.

W.: Amen.

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.