DLA CAŁEGO ŚWIATA TO NARODZENIE

Piątek 7 grudnia 2018 Boże Narodzenie, zamieszkanie Boga pośród nas i w nas, dotyczy nie tylko ludzi, ale całego świata, kosmosu. Niestety Internet, telewizja, ciągły pobyt w miastach, odizolowuje nas od głębokiego doświadczania piękna natury przenikniętej obecnością i bliskością Boga.

Polskie kolędy, pełne owiec, osiołków, krów, psów, intuicyjnie wiążą Wcielenie z naturą, też przecież żywą. I to jest dobry ślad do radosnego przeżywania Bożego Narodzenia.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.