UFNOŚĆ

Środa 28 listopada 2018  Znam chwile lęku, niepewności i napięć. I widzę, że najbliższy czas może przynieść wiele zamieszania, które nie ominie i nas Polaków. Nie jest to nic nowego, doświadczali tego ludzie przed nami.

Ufamy swojej wiedzy, zwłaszcza – niestety – tej czerpanej z Internetu, wierzymy w polisy i odszkodowania, montujemy coraz doskonalsze systemy ochrony i opłacamy osobistych lekarzy. To dobrze świadczy o naszej zapobiegliwości i trosce.

Nie jesteśmy jednak zależni tylko od siebie samych. Dobrze rozumiał to autor psalmu 37, polecam fragmenty tej modlitwy i na dzisiaj i na przyszłość. Niech nie zabraknie nam ufności.  

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre,

a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.

Raduj się w Panu,

a On spełni pragnienia twego serca.

Powierz Panu swą drogę,

zaufaj Mu, a On sam będzie działał.

Spokojny bądź wobec Pana i Jemu zaufaj,

Pan umacnia kroki człowieka

na drodze, która dlań jest miła.

A choćby upadł, nie będzie leżał,

bo jego rękę Pan podtrzyma.

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana,

On ich ucieczką w czasie utrapienia.

Pan ich wspomaga i wyzwala,

wyzwala od występnych i zachowuje,

On bowiem jest ich ucieczką.

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.