LUDZIE PRZY NAS W CHWILI UPADKU

Poniedziałek 15 października 2018 Boimy się upadków i porażek. Bo ludzie od nas odejdą, bo Pan Bóg odwróci się od nas grzeszników i nędzarzy.

To się przydarzyło Panu Jezusowi. Przy Jego upadku – tym trzecim, z krzyżem na plecach – była tylko Jego Matka i troje bliskich przyjaciół, kuzynka Maria, Magdalena i Jan. Reszta odeszła. Wystarczyły Mu cztery osoby. Wahał się także, co z reakcją Ojca – „Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?”. Potem zrozumiał, że Bóg jest przy nim, bliżej może niż kiedykolwiek i spokojnie Mu się oddał: „Ojcze, w Twe ręce oddaję ducha mego”.

W chwilach kryzysów, upadków, depresji, rozpaczy i porażek pozostaną przy nas ludzie, którzy naprawdę nas kochają. Najbliżej jak można podejdzie do nas Pan Bóg.  Przedziwna logika miłości.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.