CZEMU LUDZIE SIĘ ROZWODZĄ

Kazanie na 27 niedzielę zwykłą 7 października 2018 Rozwód to już finał, formalne dopełnienie tego, co dużo wcześniej już się stało. I to jest najsmutniejsze. Przyczyn rozwodów jest tyle ilu ludzi. Specjalistą nie jestem, ale towarzyszyłem ludziom w tych trudnych dla nich chwilach.

Ludzi trzeba lubić, nikogo lepszego na świecie obok nas nie mamy. A żeby ludzi lubić, warto odrywać oczy od smartfonów. Nigdy nie wolno pomyśleć (i powiedzieć) – „Ja cię już znam! Wiem, czego się po Tobie mogę spodziewać!” Po pierwsze, jeśli ktoś tak o kimś myśli, nie rozumie człowieka, bo dopóki człowiek żyje jest dolny do największych zmian, nawet na ostatnim zakręcie życia. Po drugie, ktoś, kto tak mówi, nie rozumie siebie, bo nikt – poza Panem Bogiem – nie jest zdolny do pełnego poznania drugiego człowieka.

Codziennie trzeba uczyć się przebaczać i dziękować za ludzi, którzy dają nam te cenne lekcje – to Ewangelia na żywo, „na żywca” nawet. Jestem także pewien, że zawsze – naprawdę zawsze – można zacząć od nowa, to też wiem z Ewangelii (przypadek starego Nikodema) i z faktów mojego życia. Wiem także, że w sytuacjach kryzysowych modlitwa jest ogromną siłą, bo nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Tyle o przyczynach rozwodów.

Towarzyszę też niejednokrotnie ludziom, którzy żyją po rozwodzie. Niektórzy z nich modlą się codziennie, w każdą niedzielę idą na Mszę Świętą, uczęszczają na rekolekcje, a nawet – nie zmyślam – przystępują do spowiedzi, wyznają grzechy, choć wiedzą, że odejdą bez rozgrzeszenia (ale z błogosławieństwem). Wychowują dzieci w wierności nauce Kościoła. I nie śpią po nocach, płaczą, bo nie przyjmą komunii świętej w dniu pierwszej komunii swoich dzieci.

I jeszcze na koniec – na wesoło z kancelarii parafialnej.

 

 

OD JAK DAWNA NARZECZENI SIĘ ZNAJĄ

 

LITURGIA SŁOWA

 

 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». (Mk 10, 2 – 12)

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.