KOŚCIÓŁ Z RUIN NA NOWO

Kto był w Asyżu – jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie  – i widział Porcjunkulę, małą kaplicę, którą odbudował św. Franciszek, wie o czym piszę dzisiaj. Franciszek usłyszał wezwanie od Chrystusa: „Idź, odbuduj mój Kościół, gdyż popada w ruinę”. Najpierw myślał, że chodzi o znaną mu kapliczkę, którą odnowił własnymi rękami.

Potem pojął, że chodzi o odbudowanie Kościoła poprzez służbę, miłość i solidarność ze wszystkimi ubogimi, nędznymi, odrzuconymi i znękanymi. Tak też powstał Kościół w czasach Chrystusa. Tak też z ruin może wznieść się Kościół dzisiaj.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.