PIERWSZY CZWARTEK I INNE MIŁOŚCI

Czwartek 5 lipca 2018  Tradycja katolicka przechowała kult pierwszych dni miesiąca, poświęconych różnym tajemnicom naszej wiary. Pierwsze czwartki wiążą się ze świętowaniem Eucharystii, piątki odnoszą się do ofiary Chrystusa na krzyżu, soboty poświęcone są Matce Bożej, poniedziałki Duchowi Świętemu, wtorki zwykle św. Antoniemu a środy św. Józefowi (przynajmniej w polskiej tradycji). Podobnie w niektórych kościołach dedykuje się wspomniane tajemnice w ciągu tygodnia.

Oczywiście świadom jestem, że te tradycje powoli giną i zapewne niewielu z was – o  ile ktokolwiek – pójdzie dziś na adorację Najświętszego Sakramentu, może jeszcze ktoś klęknie przed konfesjonałem jutro, w pierwszy piątek miesiąca.

Te tradycje powoli zamierają, nie to jest jednak najważniejsze. Jak możemy teraz okazać miłość do Pana Jezusa, Matki Bożej, wspaniałych świętych naszej wiary i jej tajemnic? Może rozdając chleb głodnym, może przebaczając wrogom i modląc się za nich, może kontemplując cud stworzenia w rozzuchwalonych feeriach kwiatów? Na pewno najważniejsza jest miłość, do Pana Boga, bliźnich i siebie samego.

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.