SKLEROZA PANA BOGA NIE DOTYCZY

Poniedziałek 2 lipca 2018  Czasami rzeczywiście zapominamy o czymś, z nadmiaru zajęć, pośpiechu, obżarstwa, które blokuje aktywność pamięci, może i z innych powodów.

Fraza „Zapomniałem” najczęściej jednak jest wymówką albo kłamstewkiem kryjącym lenistwo, gnuśność lub głupotę. Czy można zapomnieć o Panu Bogu? Można. Z własnej winy.

W dzisiejszym psalmie – jak ktoś pójdzie na Mszę Świętą, to pewnie usłyszy jak organista zmaga się z refrenem – usłyszymy: „Zrozumcie prawdę, wy niepomni Boga”. Niepomni Boga.

Jesteśmy pokoleniem niepomnym Boga. Bo jest urlop. Bo są wyjazdy. Bo w końcu trzeba odpocząć. Bo trzeba się zrelaksować (a przykazania mają walor niezmienny). Bo nie można stale się modlić – można, bo to sprawa serca a nie gadaniny ust.

Na szczęście, Pan Bóg nie ma sklerozy. „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o Tobie” (Iz 49, 15).

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.