BEZ WAS KOŚCIOŁA NIE M

Słowo na Świętego Piotra i Pawła Piątek 29 czerwca 2018 Piotr i Paweł, dzisiejsi patroni, kierują myśli ku Kościołowi. Papież, kardynałowie, biskupi, księża, zakonnice i zakonnicy, bazyliki, katedry, wreszcie kancelarie parafialne, zaświadczenia przed chrztem i ślubem, to wszystko mocno zakrywa sens i istotę Kościoła.

A przecież dzisiejsza Uroczystość to nasze święto, może nawet bardziej tych z Was, którzy nie noszą habitów czy sutann. Jeżeli staracie się wierzyć w Pana Boga, jeśli próbujecie Go kochać, Jego ale i ludzi i siebie samych, jeśli opowiadacie o Nim dzieciom i wnukom, sąsiadom, jesteście prawdziwym i żywym Kościołem. Kościołem, bez którego sensu nie mają świątynie, habity i kancelarie. Siostry i bracia, ładnie dziś świętujcie, bez Was nie byłoby Kościoła!

LITURGIA KOŚCIOŁA

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

(Mt 16,13 – 19)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.