MAKI ROBIĄ TO LEPIEJ ODE MNIE

Wtorek 26 czerwca 2018 Ty stworzyłeś wszystko i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku – modlę się od czasu do czasu słowami piątej prefacji mszalnej.

Nie tylko ja tak się modlę, wszystko, co żyje dużo lepiej robi to ode mnie.

Itinerarium

Dodaj komentarz