MAKI ROBIĄ TO LEPIEJ ODE MNIE

Wtorek 26 czerwca 2018 Ty stworzyłeś wszystko i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku – modlę się od czasu do czasu słowami piątej prefacji mszalnej.

Nie tylko ja tak się modlę, wszystko, co żyje dużo lepiej robi to ode mnie.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.