DZIECI BOŻE ROBIĄ SWOJE

Kazanie na 10 Niedzielę Zwykłą 10 czerwca 2018 Bawi mnie i uczy dzisiejsza Ewangelia. Bawi, bo pokazuje nadętych komentatorów, szukających wytłumaczenia dla niezwykłości Jezusa. Jedni twierdzą, że „odszedł od zmysłów”, drudzy, że „ma Belzebuba”, jeszcze inni próbują przywołać Go do porządku przypominając z jakiej (prostej) rodziny pochodzi. Trochę to wszystko podobne do stada rozeźlonych kundelków, usiłujących kąsać lwa.

Uczy mnie ta Ewangelia wolności. Z racji tego, kim jestem, jak powiem krótkie kazanie, usłyszę – „Nie przygotował się!”, jak dłuższe – „Ale nudzi!” Jak wyjdę w sutannie powiedzą, że udaję pobożnego, jak tylko w koloratce skomentują niektórzy – „Nawet mu się sutanny nie chce założyć!” Kiedy przystanę przed kościołem z wiernymi, najlepiej jak wśród nich są kobiety, usłyszę – „O! Kobieciarz!” A kiedy przejdę nie zagadując nikogo, gremium oceniające powie – „Dziwak jakiś! Nawet z ludźmi nie pogada”. I tak dalej. Na pewno macie swoje wersje takich sytuacji.

Trzeba robić swoje, kochać Pana Boga i ludzi całym sercem, siebie w tej miłości też nie pominąć. Przywalą mnie i każdemu z Was. Pan Jezus za to, że robił Swoje, poszedł na krzyż. Raczej nam to nie grozi, więc tym bardziej, jako dzieci Boże, wolne i z poczuciem humoru, róbmy swoje. W miłości.

 

Ewangelia na dziś:

 

 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.

A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

(Mk 3,20 – 35)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.