KWESTIA LEUKOCYTÓW I PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Kazanie na Uroczystość Trójcy  Świętej 27 maja 2018 Trochę żałuję, że prawda o Trójcy Świętej jest tak „słabo” świętowana przez chrześcijan. Jej obchody wtopione są w zwykłą niedzielę (dzisiaj) i w pewnym sensie mają mniejszą rangę niż obchody Bożego Ciała czy Wniebowzięcia NMP, nie przenoszone na niedziele.

Pamiętam jak przed laty jeden ze starszych księży dopytywał się każdego roku, co powiem w kazaniu na Trójcę Świętą, jak wyjaśnię tę tajemnicę. Odpowiadałem ze szczera pewnością – i chyba przekonałem owego kapłana – że Trójca Święta jest nie do wyjaśniania ale do podziwiania i uwielbiania.

Pozwolę sobie zrobić – wielce niezgrabną – analogię. Kiedy jakiejś dziewczynie spodoba się chłopak i bardzo się w nim zakocha, nie sądzę, aby zadawała sobie pytania o proporcje między leukocytami i erytrocytami we krwi ukochanego albo o ilość osteocytów i osteoblastów (o osteoklastach nie wspomnę) w piszczeli chłopaka. Ona go po prostu uwielbia i podziwia.

Myślę, że tajemnica Trójcy Świętej jest bardzo interesująca dla teologów, a zwłaszcza niszowej kategorii trynitologów (specjalistów od Trójcy), podobnie jak skład kości dla chirurgów i krwi dla kardiologów. Mnie, a życzę tego i Wam, wystarcza piękno Boga w Trójcy Jedynego, Jego doskonałość, wszechmoc, a przede wszystkim Jego szalona miłosierna miłość do mnie, do każdego z Was i każdego człowieka. Uwielbiam i kocham Cię tajemnicza Trójco Przenajświętsza! Chwała Ojcu i Synowi  i Duchowi Świętemu!

Liturgia słowa

 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28,16 – 20)

 

  1. Ilustracja – obraz Trójcy Świętej autorstwa El Greco, r. 1557 najprawdopodobniej).

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.