O CZYM NIE WIE PAN JEZUS

Sobota 21 kwietnia 2018 Pierwsze chrześcijańskie wyznanie wiary zawierało jedno zdanie: „Chrystus umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia, a myśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu”. Dzisiaj mamy grube księgi  i miliony kazań (sam się do tego przyczyniam), opasłe katechizmy i wysublimowany kodeks prawa kanonicznego. Do tego jeszcze dochodzą encykliki, adhortacje, konkordancje, transsubstancjacje i egzegezy. To może jeszcze was nie przeraża.

Najtrudniejsze mogą być kancelarie parafialne, gdzie musimy zdobyć zaświadczenia, metryki, kartki do spowiedzi przed sakramentami, dobrze jest też mieć zaliczone kolędy i jakieś obrazy w domu.

Pewnie to wszystko macie. Prawdopodobnie nic o tym nie wie Pan Jezus, którego interesuje tylko czy w Niego wierzymy i próbujemy Go kochać. Wtedy na pewno i z martwych wstaniemy i będziemy żyć wiecznie.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.