GRZESZNA MAGDALENO WYMÓDL NAM

Czwartek Wielkanocny  5 kwietnia 2018 Czytając relacje ewangelistów, można dojść do absolutnie pewnego wniosku, że kobiety ze swoją wiara i intuicją przyjęły powstanie z martwych Jezusa, podczas gdy apostołowie zawiedli. One są pierwsze przy pustym grobie, pierwsze zaczynają głosić wieść o żyjącym Jezusie, właściwie zaciągają Piotra i resztę do oględzin grobu.

Bardziej złośliwi komentatorzy twierdzą, że Pan Jezus celowo najpierw ukazał się Marii Magdalenie, bo miał pewność, że ta z pewnością szybko to rozgada po całej Jerozolimie. Prócz niej, znajdziemy przy pustym grobie Joannę, Salome i Marię, matkę apostoła Jakuba, one także stały pod krzyżem (podczas gdy apostołowie prawdopodobnie opracowywali plan ewakuacji z miasta).

Teologia chętnie mówi o dwóch kobietach, które odegrały dużą rolę w historii zbawienia. Niezbyt pochlebnie o rajskiej Ewie, z zachwytem o Marii z Nazaretu (słusznie). Ośmielę się twierdzić, że gdyby nie Maria Magdalena (i koleżanki), historia mogłaby zapomnieć o dwóch wcześniej wspomnianych. To ona, pomimo swojej trudnej przeszłości, rozgłosiła największą radość i niespodziankę, powstanie z martwych Jezusa. Agencje PR (public relations) powinny mieć ją za patronkę, bezapelacyjnie.

Mario Magdaleno, wymódl nam grzesznym, ty grzeszna i święta, miłość do Jezusa. Wymódl nam, kobietom i jeszcze bardziej mężczyznom 21 wieku,  wymódl prostą wiarę w cudowne niespodzianki, w ciał naszych z martwych powstanie, w wieczne życie.

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.