RADOŚĆ ZBAWIENIA

Kazanie na 4 Niedzielę Wielkiego Postu 11 marca 2018 Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Słowa i gesty potępienia, odrzucenia i przeklinania dominują dziś w sferze publicznej (zwłaszcza w polityce). Coraz ostrzej rozmawiamy ze sobą także w rodzinach i ze znajomymi. Potępiamy wyrodne dzieci i wnuki, złych sąsiadów, zdradliwych mężów i frywolne żony.

Panu Bogu obce jest potępienie. Pragnie ocalić każdego człowieka, nie grzmi przeciw komukolwiek. Trzeba i nam głosić wielką miłość Boga, pragnącego zbawić każdego człowieka. I unikać miejsc, gdzie głosi się wrogość, złość, niechęć do innych. Omijać miejsca, gdzie głosi się strach, nawet jeśli są to świątynie.

Niech dana będzie nam łaska głoszenia, słowem i czynem, miłości i zbawienia. Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy – taką antyfoną rozpoczyna się dzisiejsza Msza Święta, w niedzielę Laetare, niedzielę radości ze zbawienia, darowanego przez Boga każdemu z nas.

Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu». (J 3,14 – 21)

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.