CZEMU DZIŚ POSZCZĘ I MODLĘ SIĘ?

Piątek 23 lutego 2018 Obawiam się, że niewielu z nas zamierza włączyć się dziś w post i modlitwę w intencji pokoju na świecie, o co zaapelował papież Franciszek. Nie spadają nam bomby na głowę, żadne szwadrony śmierci nie grożą naszym rodzinom, jak to dzieje się we wspomnianych przez papieża Sudanie Południowym i Kongu.

Apel Franciszka, który powielam dzisiaj, jest z pozoru aktem bezsilnym. Ani ja ani nikt z was nie dysponuje natychmiastowym środkiem wprowadzającym pokój na świecie. Nie umiem żyć bezczynnie z wiedzą, że giną niewinni ludzie, nie wystarczy, że zaśpiewam za Niemenem: „Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek”.

Będę dziś modlił się o pokój, mam pomysł na post w tej intencji. Po to, aby stanąć po właściwej i dobrej stronie i nie zakazić się wirusem obojętności. I dlatego, że post i modlitwa są w zasięgu moich możliwości.

W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, zachęcam wszystkich wiernych do udziału w specjalnym dniu modlitwy i postu w intencji pokoju – 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Ofiarujemy go szczególnie za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Podobnie jak przy innych okazjach, zapraszam także braci i siostry niekatolików i niechrześcijan do przyłączenia się do tej inicjatywy w sposób, jaki uznają za najbardziej stosowny. Nasz Niebiański Ojciec zawsze wysłuchuje swoich dzieci, które wołają do Niego w udręce i cierpieniu: „podtrzymuj złamanych na duchu i opatrz ich bolesne rany” (Ps 147,3). Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również my usłyszeli to wołanie i każdy w swoim sumieniu, przed Bogiem, zadali sobie pytanie: „Co mogę uczynić dla pokoju?”. Z pewnością możemy się modlić; ale nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć „nie” przemocy, na ile zależy to od niego czy też od niej. Ponieważ zwycięstwa zyskane przy użyciu przemocy są fałszywymi zwycięstwami; natomiast praca na rzecz pokoju służy wszystkim! (Rzym 4 lutego 2018)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.