ROZUM SERCE I CIAŁO KU ŻYWEMU BOGU

Kazanie na Uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli Sobota 6 stycznia 2018 Patrz, tu jest Bozia! Wisi na ścianie, nad łóżkiem – tak wskazujemy dzieciom gdzie jest Bóg. Nie trzeba Go szukać, wisi w pokoju nad łóżkiem. Potem widzimy obrazy i krzyże w innych domach, salach, przy ulicach i placach, co upewnia nas, że mamy Go na wyciągnięcie ręki. Nie krytykuję tradycji religijnych, myślę jednak, że spojrzenie na obraz nie wystarczy.

Opowieść o Mędrcach podpowiada trzy ważne ruchy, konieczne dla poszukiwania i odnalezienia Boga. Ujrzana gwiazda wymagała ruchu rozumu, myślenia, pytania i dociekania. Kto myśli o Bogu, pyta o Niego w swoich analizach życia, sensu świata i historii, ma szansę odnaleźć Go.

Drugi ruch należy do serca – „Przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Jeśli ludzki duch idzie za nadzieją, wiarą, miłością, wchodzi w tajemnicę obecności Żywego Boga.

Trzeci ruch to wysiłek fizyczny, będący odpowiedzią na to, co dzieje się w rozumie i sercu. Jedni podejmują pielgrzymki, czasem długie i samotne, inni wędrują pośród przyrody, jeszcze inni wydeptują drogi do więzień i szpitali, gdzie odnajdują Boga w zgnębionych siostrach i braciach.

Rozum, serce i ciało, jeśli są w ruchu – na podobieństwo wysiłku Mędrców – wskazują pełną nadziei drogę ku Żywemu Bogu.

 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». 

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. 

Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». 

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. 

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. (Mt 2,1 – 12)

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.