CZUŁOŚĆ BOGA

Czwartek 4 stycznia 2018 Jezus ujął ją za rękę, czytamy o córce Jaira – patrz niżej. A potem, gdy wszyscy „osłupieli wprost ze zdumienia”, polecił, aby dano jej jeść. Dotyk i troska o podstawową potrzebę dziecka.

Papież Franciszek często przypomina o czułości Boga. To prawda, która spełnia się poprzez nasze myśli, słowa, ręce i serca.

Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!” Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. (Mk 6,41 – 43)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.