PRZED NAMI ZA NAMI I PRZY NAS

Piątek 1 grudnia 2017 W codziennym życiu, pracy, zabiegach o rodzinę i pieniądze, nie koncentrujemy się na Panu Bogu. Przechodzimy od jednych do drugich zajęć często z pośpiechem, pochłonięci działaniem, myśleniem o dzieciach, rodzicach, współmałżonkach, ostrożnie zbliżamy się do przejść dla pieszych, planujemy co będziemy robić wieczorem lub w weekend. Wcale nie oznacza to, że jesteśmy bezbożni.

W starym błogosławieństwie pielgrzymów znajdziemy piękną modlitwę: „Pan nasz, Jezus Chrystus, niech będzie przy was, aby was bronić, niech będzie przed wami, aby was prowadzić, niech będzie za wami, aby was strzec, niech będzie z wami, aby was błogosławić”.

Nie musimy w każdej chwili pamiętać o istnieniu i bliskości Chrystusa. To On jest tym, który o nas pamięta – jest przy nas, przed nami i za nami oraz z nami. Tak będzie dziś, przez cały grudzień i przez całe nasze życie.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.