DEKALOG PRZECIWKO BUDŻETOWI

Środa 29 listopada 2017 Polskie przepisy dotyczące podatku VAT liczą ponad 1 500 000 stron (półtora miliona), co roku przybywa kilka tysięcy nowych. Ustawy, poprawki do ustaw, komentarze i objaśnienia zawarte w owych przepisach mają utrudnić lub całkowicie wyeliminować możliwość oszustwa i nieuczciwości.

Siódme przykazanie zawiera dwa słowa („Nie kradnij”). Jednak skuteczne nauczanie tego przykazania i jego stosowanie doprowadziłoby do utraty dziesiątków (o ile nie setek) tysięcy miejsc pracy – urzędników i ekonomistów konstruujących przepisy, kontrolerów z urzędów skarbowych, radców prawnych i księgowych pracujących dla przedsiębiorców.

Gdyby prawodawcy zaufali w uczciwość przedsiębiorców, podobnie uderzyłoby to w nich samych, kontrolerów, radców i księgowych.

I tak, trochę z przymrużeniem oka, dochodzę do wniosku, że Przykazania Boże mogą zagrażać naszej gospodarce. Kto by jednak trzy tysiące lat temu, kiedy Mojżesz zstępował z Dekalogiem z góry Synaj, przewidział jakiś VAT!

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.