NIEPEŁNA LISTA ZBAWIONYCH

Kazanie na Święto Narodzenia NMP vCzwartek 8 września 2016 Nie wiem czy komuś będzie się chciało przedzierać przez dzisiejszą Ewangelię, można się zdziwić Ezronem, Boozem, Salatielem a zwłaszcza Azorem.

Pod koniec tej genealogii znajdziemy imiona Marii, Józefa i Jezusa. Lista zbawionych jest nieskończenie długa, Pan Bóg nikogo nie omija.

Dlatego zasadnie możecie się dziś ucieszyć, bo na tej liści jest też każdy z was. Razem z Jezusem, Marią i Józefem, jesteście i Wy. Ciesz się zatem Krzysztofie, Henryku, Piotrze, Mateuszu, Agnieszko, Wando, Zbigniewie, Bożeno, Ireno, Jakubie, Zenonie, Waldemarze, Barbaro, Joanno, Macieju, Łukaszu, Anno, Magdaleno, Pawle, Grzegorzu, Mirosławie, Moniko, Gertrudo, Julianie, Ewo, Małgorzato, Paulino. Ciesz się Gromosławie i Eleuteriuszu, Zygfrydo i Apolonio, ciesz się ze zbawienia Karolino, Jadwigo, Jolanto, Aneto i ty Tomaszu.

Niech cię ogarnie radość Grzegorzu, Jurku, Adamie, Januszu, Tereso, Heleno, Renato, Kingo. Ta radość jest też dla ciebie Jacku, Wojciechu, Andrzeju, Mikołaju, Arturze, dla ciebie Katarzyno, Doroto, Justyno i Beato.

Już widzę, że cieszy się też Bogusław, Bogusława, Bogumiła i Bożydar, a także Teofil, Filomena i Teodor. Cieszy się też Aldona, Marek, Weronika, Stefan, Sylwester, oczywiście Jan, Janina i Aneta, Zofia, Jadwiga i Krystyna, a nawet Zuzanna, Nikodem, Przemysław, Konrad, Paulina, Danuta, Marta, Gabriela. Radość ma też Leszek, Urszula, Wiola i Violetta, Lucyna, Ada, Brygida, Honorata, Michał, Kinga i Grażyna, Marcin, Marlena, Lidia, Stanisław, Józef, Klara, Dominika, Bolesław, Czesław, Wiesław, Dominik, Franciszek i Anastazja. Nie pomińmy także Benedykta, Ryszarda, Włodzimierza czy Sebastiana. Obraziłaby się na mnie ciotka Waleria i Dzidka oraz wujowie Kazimierz z Arnoldem i dalsi znajomi, czyli Marzena, Marlena, Edyta, Ewelina, Kamila, Tadeusz i Damian, oni też są zbawieni. Tak samo jak Karol, Eugeniusz, Konstanty, Alicja, Kunegunda, Idena i Elżbieta, Halina i Witold, Florentyna i Feliks, Julia, Lidia i Sławomir. Hubert, Ignacy, Ola, Sylwia, Mariola i Konstancja, Angela i Patrycja, Judyta i Stefania, Estera razem z Izą i Felicytą. Adrianna i Leokadia, Lodźka jest też. Tak samo jak Antoni, Jarosław, Damian, Daniel i Diana. Jak Iwona, Hania i Olga i ekscentryczna Asumpta. Dawidzie, Szymonie, Bartku, Filipie, Augustynie, Szczepanie, Mariuszu i Matyldo, Leno, jesteście, radość słuszna! Jeszcze inne imiona dopiszcie sami.

Mieczysław ma także szansę.

 

LITURGIA SŁOWA

 

(Mt 1,1-16.18-23)
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.