TY JEDEN MOŻESZ MNIE ZBAWIĆ

Kazanie na 12 Niedzielę Zwykłą 19 czerwca 2016 We wschodniej modlitwie serca (hezychazm) powtarza się nieustannie krótką frazę: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Tak modlą się mnisi i zwykli ludzie. Od rana do wieczora powtarzają tylko te słowa. Zawierają one prostą prawdę o Jezusie i o nas. Jezus jest Synem Boga, samym Bogiem i tylko On może zmiłować się nad nami. Zmiłować, czyli obdarzyć taką miłością, która ocala od przekleństwa rozpadu i zachowuje nasze istnienie na zawsze.

W naszej zachodniej religijności, Jezus Chrystus „obrósł” w liczne formy werbalnych upiększeń, np. w czerwcowej litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdziemy „wszelkiej chwały najgodniejszy”, „cnót wszelkich bezdenna głębino” czy „rozkoszy wszystkich świętych”.

A Wy za kogo Mnie uważacie? – powraca do nas pytanie postawione przed 20 wiekami Piotrowi i apostołom. Szczerze odpowiadając nie sięgniemy po „wszelkiej chwały najgodniejszy” czy „cnót wszelkich bezdenna głębino”.

Odpowiem w swoim imieniu, życząc żeby i każdy z was mógł podobnie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, tylko Ty jeden możesz mnie zbawić, ocalić dać wieczne życie.

LITURGIA SŁOWA

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. (Łk 9,18-24)
Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. (Za 12,10-11)

(Ps 63,2-6.8-9)
REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, Ty Boże mój, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe moje życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. (Ga 3,26-29)
Alleluja
Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. (Łk 9,23)

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.