OKROPNA WOJNA W CZASIE URLOPU

Kazanie na 16 Niedzielę Zwykłą 20 lipca 2014

Kąkol, chwast wśród dobrej pszenicy. I od razu na myśl przychodzi Putin, który najpierw stłamsił Czeczenię, odebrał ćwierć terytorium Gruzji, teraz wyrwał Ukrainie Krym, a jego podwładni zestrzelili samolot z niewinnymi ludźmi, m.in. dziećmi. Reakcja polityków, finansistów i biznesmenów jest nadzwyczaj stonowana co rozumiem ale się nie zgadzam. Rozumiem ponieważ polityka rozumiana dziś  jest jako gra przywódców o interesy własnego kraju (a nie np. jako wysiłek nakierowany na sprawiedliwość czy pokój), podobnie banki i koncerny dbają o stan kont i stracą na ostrzejszej reakcji wobec Rosji. Ktokolwiek liznął historii wie, że bardzo podobną strategię podejmowano w latach trzydziestych ubiegłego wieku wobec Hitlera, skończyło się tragedią wojny światowej.

Rozumiem zachowania polityków i biznesu, choć się z nimi nie zgadzam, wiem też, że nie możemy liczyć z ich strony na skuteczne działania. Dziwi mnie natomiast głęboki sen tzw. elit, choć dobrze pamiętam czasy kiedy przeciwko wojnom gremialnie protestowali pisarze, artyści, dziennikarze, naukowcy czy sportowcy. I pamiętam, że bojkot moskiewskiej olimpiady (1980) podczas inwazji ZSRR na Afganistan był czymś oczywistym dla cywilizowanego świata.

Dziwię się także, że my w Polsce pocieszamy się, że na szczęście to nie u nas (jeszcze bardziej tak myślą ludzie im bardziej na Zachód), niestety podobnie było przed drugą wojną światową. Dziwi mnie także to, że obecnie nie ma spraw ważniejszych niż urlop i wakacje. Przypomnę tylko, że w czasie wojny bitwy toczą się również w lipcu i sierpniu, podczas sezonu urlopowego.

Nie chcę uprawiać tutaj polityki, podzielę się jednak tym co sam robię. W kazaniu głosem – na www.itinerarium.pl – mówię o trzech wymiarach mojej walki. Bo co z tego, że będę się zżymał na politykę, finansjerę i nieme elity, jeśli sam niewiele robię.

Obcy mi jest duch krucjaty i zemsty, jednak walczę. Przyjmuję zasadę „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Godny ubolewania pacyfizm? Nie, traktuję te słowa serio. Staram się robić jak najwięcej dobrych rzeczy, solidarnych dzieł, pomagać bardziej intensywnie. Czuję potrzebę maksymalizowania dobra w obliczu wielkiego zła i śmierci coraz większej liczby niewinnych ludzi.

Dlatego też dzisiaj apeluję do każdego z was o mobilizację w pomnażaniu dobra. Im więcej będzie nas, próbujących zło dobrem zwyciężać, tym bardziej osłabimy potencjał zła. Myślę, że nie możemy jedynie złościć się na Putina i Rosję, ale potrzebujemy mobilizacji do dobra. Sam tak próbuję, stąd mam odwagę i was o to prosić. Pomimo spiekoty, plaż, wakacji i urlopów.

 

LITURGIA SŁOWA

(Mt 13,24-43)
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

 

(Mdr 12,13.16-19)
Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie, Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

(Ps 86,5-6.9-10.15-16a)
REFREN: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy

Tyś, Panie, dobry i łaskawy,
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby.

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone,
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon,
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda:
tylko Ty jesteś Bogiem.

Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia,
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie
i zmiłuj się nade mną.

(Rz 8,26-27)
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

 

Itinerarium

21 responses to OKROPNA WOJNA W CZASIE URLOPU


Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.