GRA NA REMIS

Kazanie na X Niedzielę Zwykłą
10 czerwca 2012

Odszedł od zmysłów, szaleniec. Trzeba go powstrzymać. Jest opętany, działają w nim nieczyste, diabelskie siły. To dwa komentarze, jakie padły pod adresem Jezusa, odnotowane dziś w Ewangelii.
Jezus, ze swoją nauką i zachowaniami oraz czynami, stanowił zagrożenie pod każdym względem: społecznym (dowartościowanie wszystkich odrzuconych, amhareec – nic nie znaczący lud ziemi), moralnym (prymat miłości nad przestrzeganiem tysięcy uregulowań prawnych), politycznym (Bóg jest większy od Króla i Cesarza) i religijnym (Bóg nie jest własnością kapłanów i faryzeuszy, ale mieszka na równi w każdym człowieku). Stąd próby opanowania go, powstrzymania, przywrócenia do normalności, w które zostają zaangażowani także bliscy Jezusa i jego rodzina. Niewygodnego i niebezpiecznego wichrzyciela trzeba będzie usunąć później za pomocą intrygi i procesu z natychmiast wykonanym wyrokiem.
Boję się czasem, że podobnie bywa dziś. Chrystus i Ewangelia mają służyć normalności, spokojowi i obronie wszystkiego co dotychczas udało się wypracować. Nie wolno burzyć porządku politycznego, społecznego, moralnego i religijnego, choć – z czego coraz bardziej i liczniej zdajemy sobie sprawę – sfery te skażone są niesprawiedliwością, zniewoleniem, obłudą i skostniałym formalizmem.
Ale i my sami przyzywamy Pana Jezusa jedynie dla ochrony status quo naszego życia. „Panie Jezu daj …”, „Panie Jezu broń …”, „Panie Jezu pomóż …” Dobrze, potrzebujemy w tym sensie pomocy Chrystusa, ale nie możemy zapomnieć, że On przyszedł dać każdemu z nas nowe życie, zaprosić nas na drogę miłości i wyzwolić z egoizmu. To bardzo mocne zmiany w życiorysie, jeśli potraktujemy Jezusa na serio.
Jego Królestwo „nie z tego świata”, zderzy się z interesami polityków, z wszechwładzą pieniądza, pozorną moralnością i martwą wiarą. Bo jest to wizja Nowej Ziemi i Nowego Królestwa.
Chrześcijaństwo od dłuższego czasu rozgrywa się jakby dostało piasku w tryby, jest grzeczne, spokojne i normalne. Używając terminologii z Euro 2012 – idziemy na remis, nikomu to nie zaszkodzi. Nie wygramy ale i nie przegramy.
Kto chciałby, aby mówiono o nim – szaleniec, nienormalny, dziwak? I gdzie się podział Chrystus?

Kazanie w wersji dźwiękowej na www.itinerarium.pl

LITURGIA SŁOWA
(Rdz 3, 9-15)
Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.
(Ps 130, 1-8)
REFREN: U Pana łaska oraz odkupienie.
Z głębokości wołam do Ciebie Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby ze czcią Ci służono.
Pokładam nadzieje w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niz straznicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.
(2 Kor 4, 13-5, 1)
Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.
(J 12, 31-32)
Teraz władca tego świata zostanie przecz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.
(Mk 3, 20-35)
Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Itinerarium , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.