JEZUS

Sobota 7 stycznia 2012

Kilka dni temu, trzeciego stycznia, można było w liturgii obchodzić – dowolnie (jedna z form liturgicznego wspomnienia) – święto Imienia Jezus. Kiedyś bardzo popularne i „wzięte” święto (nawet uroczystość przez pewien czas), dziś zapomniane i raczej nie obchodzone.
Wiele określeń wiąże się z Jezusem. Zbawiciel. Syn Boży. Syn Człowieczy. Droga. Prawda. Życie. Dobry Pasterz. Syn Człowieczy. Światłość Świata. Słowo. Słowo Boga. Emmanuel. Ładne to wszystko i głębokie.

Mnie jednak zbawia ktoś, komu na imię Jezus. Kończą się nieuchronnie bożonarodzeniowe święta. Wiem, że Jezus mnie zbawił. Ktoś o tym Imieniu.

W szóstym miesiącu (od zwiastowania Zachariaszowi narodzenia św. Jana Chrzciciela) posłał Bóg Ojciec anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef… anioł rzekł do Niej: “Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus” (Łk 1, 26-31).

Kocham to Imię. Kocham Jezusa.

Anioł Pański ukazał mu się (Józefowi) we śnie i rzekł: “Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20-21)

Jego Imię jest dla mnie ważne i niezawodne.

“Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16, 23-24).

Wiem, że Jego Imię czyniło cuda.

“Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” (Dz 3, 6).

Wiem, że Jego Imię naprawia wszystko.

“Przez wiarę w Jego Imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, Imię to przywróciło siły” (Dz 3, 16).

Jego Imię jest nad wszystkie inne imiona.

Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych (Flp 1,10).

Ja, Mieczysław, wierzę, że tylko w Nim, człowieku i Bogu o imieniu Jezus, żyję i zbawiam się.

“Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12),

Itinerarium , , , ,

Comments are closed.