KREW NIEWINNYCH

Kazanie na Święto Niewinnych Młodzianków
Środa 28 grudnia 2011

Herod, jak czytamy, kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch. Morderstwo było i jest, i pewnie będzie jakąś próbą pokonania przeciwnika. A przy okazji może da się zabić prawdę, niewygodną ideę czy sprawiedliwość.
Noszę w sercu moje siostry i braci z Nigerii (ponad 40 ludzi), zamordowanych 25 grudnia tego roku. Tak samo jak 4 osoby zabite wczoraj w Sudanie. I tak samo jak małżeństwo zastrzelone w Iraku. I pana Rabindra Parichaa z Indii, którego bodajże zasztyletowano 15 grudnia 2011 r. Na koniec roku lista ta dojdzie do ponad 100.000. Więcej poczytacie o tym np. tu: http://www.pkwp.org/news
No ja wiem, jest karnawał, trzeba tańczyć, mamy tu nad Wisłą dobre parkiety. Wyznawcy Chrystusa wciąż umierają.

Za KAI:

Co najmniej 40 osób zginęło w zamachu bombowym w pobliżu katolickiego kościoła św.
Teresy w miasteczku Madala na przedmieściach stolicy Nigerii – Abudży w czasie Mszy
Bożego Narodzenia. Do innego zamachu doszło w kościele protestanckim w mieście Jos w
środkowej części kraju, gdzie jednak – jak na razie – nie było zabitych, lecz co
najmniej jedna osoba odniosła rany. Do zamachów nikt się nie przyznał, ale
powszechnie uważa się, że są one dziełem islamskiej organizacji terrorystycznej Boko
Haram, która ma już na swoim koncie wiele podobnych krwawych czynów.
Rzecznik Krajowej Służby Ratunkowej (NEMA) Yushau Shuaibu, który wcześniej
powiedział, że do zamachu doszło w kościele, uściślił później, że nastąpiło to nie w
samej świątyni, ale na przebiegającej obok głównej ulicy Madali. Według rzecznika,
pracownicy NEMA nie nadążają z wywożeniem zabitych i udzielaniem pomocy licznym
rannym, a wiele ambulansów ściągano z innych miast. Siła wybuchu była tak duża, że
co najmniej 10 ciał ofiar znaleziono w dużej odległości od miejsca zdarzenia,
zniszczyła 5 samochodów, a w sąsiednich budynkach wypadły szyby z okien. W chwili
tragedii w świątyni było bardzo wiele osób.
Nigeryjskie służby bezpieczeństwa uważają, że za zamachami stoi ekstremistyczna
organizacja islamska Boko Haram, która od kilku lat dąży do narzucenia całemu
krajowi prawa koranicznego – szariatu, które miałoby obowiązywać zarówno muzułmanów,
jak i chrześcijan mieszkających w tym najludniejszym państwie afrykańskim. Według
brytyjskiej agencji Reuthera, cały teren wokół kościoła jest otoczony przez silne
oddziały policji. Tysiące młodych ludzi zablokowały główną drogą wiodącą ze stolicy
na północ kraju, gdzie przeważają wyznawcy islamu. Policja i inne siły porządkowe
próbują rozproszyć ich, używając m.in. gazów łzawiących.
Jeśli wersja o udziale Boko Haram w obu zamachach potwierdzi się, będzie to kolejna
akcja tej organizacji terrorystycznej, wymierzona w miejscowych chrześcijan, a także
we władze kraju, oskarżane o korupcję i sprzeciwianie się islamizacji. Tylko w tym
roku islamiści dokonali dwóch krwawych zamachów w Abudży, m.in. 26 sierpnia w wyniku
samobójczego zamachu na siedzibę przedstawicielstwa ONZ zginęły 23 osoby a co
najmniej 76 zostało rannych. Podczas ubiegłorocznych świąt Bożego Narodzenia w
wyniku serii zamachów w okolicach miasta Jos śmierć poniosły 32 osoby a dalszych
kilkanaście zginęło w atakach na kościoły na północnym wschodzie Nigerii. W
starciach zbrojnych między siłami rządowymi a Boko Haram na Północy kraju w
ostatnich dwóch dniach zginęło co najmniej 68 osób. Organizacja ta, której nazwa w
miejscowym języku hausa znaczy „Wychowanie zachodnie jest grzeszne”, jest ściśle
powiązana z talibami z Afganistanu. Według ruchów praw człowieka, fanatycy Boko
Haram zabili od lipca 2010 r. ponad 250 ludzi.

LITURGIA SŁOWA
(1 J 1,5-2,2)
Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
(Ps 124,2-5.7-8)
REFREN: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca
Gdyby Pan nie był po naszej stronie,
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochłonęliby nas żywcem,
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Wówczas zatopiłaby nas woda,
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami
wezbrane wody.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników,
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.
(Mt 2,13-18)
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał /oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.