RELIGIJNE PIOSENKI

Piątek 16 grudnia 2011

Religijne piosenki mogą być groźne. Jedna ze znanych mi par poznała się w okolicznościach modlitewno-formacyjnych, pamiętali nawet, że ich pierwsze uczucia rodziły się przy pewnej piosence. Trzymali się przy niej za ręce, przytulali i wpatrywali wzajemnie w oczy.
Piosenkę może ktoś zna, refren leci mniej więcej tak:

I odtąd Jezus i ja
Wciąż ręka w rękę.
Dzielimy razem trudności wszelkie,
Czy radość, smutek, czy łzy,
Czy deszcz, czy słońce lśni,
Po wszystkie me dni, mój Jezus i ja.

Piosenka pojawiła się nawet na ślubie, a potem towarzyszyła szczęśliwym małżonkom przy kolejnych rocznicach. Osładzała „smutek, łzy, deszcz i trudności wszelkie” i potęgowała radość oraz dni słoneczne.
Wspomniana para jest już po rozwodzie, piosenka zamilkła. Miał być Jezus „po wszystkie me dni”, „wciąż ręka w rękę”, a wyszła kicha, jak mawiają młodsi.
Chciałbym przypomnieć, że Jezus niewiele (lub nawet nic) ma wspólnego z piosenkami i żadnej piosenki serio traktować nie wolno. Piosenka, to piosenka. Czasem żyjemy we mgle religijnej, jakieś piosenki, chwytliwe aforyzmy, skandowanie imienia Jezusa, ręce w górze. Spektakl, ale nie życie. „Dzieła, które czynię, świadczą o Mnie” – prostuje nasze wyobrażenia Jezus dziś w Ewangelii.
Tak blisko Bożego Narodzenia. Tylko dzieła świadczą o nas.

LITURGIA SŁOWA
(Iz 56,1-3a.6-8)
Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: “Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu”. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów3. Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnańców Izraela: Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni.
(Ps 67,2-5.7-8)
REFREN: Niech Ciebie, Boże sławią wszystkie ludy
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Ziemia wydała swój owoc;
Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił.
Niechaj nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
(Łk 3,4.6)
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
(J 5,33-36)
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał.

Itinerarium , , , , , ,

Comments are closed.