30 lat temu

Poniedziałek 12 grudnia 2011

Od wczoraj nazwisko Jaruzelskiego Wojciecha jest na ustach wielu Polaków, w mediach jest krytyka albo aplauz, dobrze czy źle, że wprowadził stan wojenny, 30 lat temu.
W dalekim Chile do dziś trwa dyskusja nad zamachem, jaki w 1973 roku przeprowadził (krwawo) August Pinochet. A w Hiszpanii nadal można znaleźć zwolenników dyktatora generała Francisco Franco, który przez prawie 40 lat władał w Madrycie, przy zróżnicowanym poparciu i sprzeciwie rodaków. I tak mógłbym spacerować po kontynentach i krajach, mnożąc przykłady satrapów, wodzów i naczelników.
Wszędzie, naprawdę wszędzie, uwierzcie mi, trafić się może mały bóg, który chce decydować o losach innych, z przekonaniem, że jest najmądrzejszy i jedyny. Trafi się taki prezydent, minister, premier, burmistrz, wojewoda, starosta, wójt czy sołtys. Trafi się taki dyrektor, prezes, szef rady nadzorczej czy kierownik. Pokusa boskich prerogatyw nie omija także księży biskupów, dziekanów i proboszczów. Mały, fałszywy bóg, żądny władzy, może pojawić się w roli męża, ojca, kapitana drużyny, właściciela firmy wywożącej śmieci i menedżera w grupie kapitałowej. Nawet komendant ochotniczej straży pożarnej we wsi na końcu świata. Sami możecie dowolnie tę listę wydłużać.
Dlaczego wybieram Jezusa Chrystusa za dyrygenta mojej życiowej symfonii? On jeden narodził się, żył, pracował, mówił, jadł i pił, ziewał i przysypiał dla mojego zbawienia. On jeden cierpiał niewinnie, dał się biczować i krzyżować dla mojego zbawienia. Wreszcie konał i umarł z mojego powodu. Z mojego powodu skutecznie i zwycięsko zwarł się ze śmiercią i powstał (w ciele ludzkim) z martwych.
Oddajemy życie tym, którzy nas kochają, nie tym, którzy chcą nami rządzić. I bardziej trzeba kochać niż rządzić.

LITURGIA SŁOWA

(Lb 24,2-7.15-17a)
Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu! Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, który Pan sadził, i jak cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą; król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba , a z Izraela podnosi się berło.
(Ps 25,4-9)
REFREN: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.
(Ps 85,8)
Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.
(Mt 21,23-27)
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy: od ludzi – boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

Itinerarium , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.