NIEPOSŁUSZNI W IMIĘ BOGA

Kazanie na 29 niedzielę zwykłą
16 października 2011

 

Wydaje się, że państwo – struktura w jaką zorganizowane są narody – jest dobre, a nawet, że należy się go słuchać (tzn. prezydenta, premiera, ministrów, policjantów, etc.). Niektórzy mówią, że Ewangelia też tak nakazuje, przywołując słowa Chrystusa: Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Nie można zapominać, że ludzkie konstrukcje obarczone są pomyłkami, niestety często tragicznymi. Japońscy kamikadze w imię posłuszeństwa cesarzowi (uosabiającego państwo) tracili życie w samobójczych lotach na pozycje wroga. Trzecia Rzesza, państwo narodu niemieckiego, zamierzała unicestwić Żydów i Cyganów, w majestacie prawa. Radziecka bezpieka, służba państwowa, wymordowała miliony Rosjan (i nie tylko). Kubański reżim państwowy skazywał na 20 lat więzienia swoich obywateli za słuchanie nieprzychylnego radia z Florydy.

Władza państwa kończy się na granicy naszego rozumu i sumienia, a władza, której się boimy jest zła. Bo w ogóle władza ma nam służyć (minister to tylko taki większy ministrant, człowiek do służenia). W imię prawdy, sprawiedliwości, wolności i dobra, trzeba sprzeciwiać się władzy, każdej władzy. Laura Pollan i Orlando Zapata Tamayo pokazali, jak to można zrobić na Kubie (więcej mówię o tym w kazaniu na www.itinerarium.pl). Franciszek Jägerstätter (błogosławiony zresztą) odmówił służby w nazistowskiej armii, za co hitlerowcy ścięli mu głowę na gilotynie. Girolamo Savonarola (ksiądz) zawisł na szubienicy, Giordano Bruno (ksiądz) spłonął na stosie, a Galileo Galileli (Galileusz) kilka lat spędził w areszcie domowym – wszyscy mieli odwagę przeciwstawić się władzy kościelnej i papieskiej, mając rację.

Pamiętajmy, że naczelną władzą naszego życia jest nasze sumienie, serce, rozum, dusza. W tych sferach mówi do nas Bóg, a Jego należy słuchać przede wszystkim. Nawet jak przyjdzie nam za to zapłacić.

 

LITURGIA SŁOWA

 (Iz 45,1.4-6)
To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego.

(Ps 96,1.3-5.7-10ac)
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
Pan zaś stworzył niebiosa.

Oddajcie Panu, rodziny narodów
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

(1 Tes 1,1-5b)
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.

(Mt 12,21)
Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

(Mt 22,15-21)
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

 

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.