GDZIE SĄDY I PROKURATURY?

 

Sobota 17 września 2011

Normalny człowiek jak go ktoś kopnie to się oburza, tak samo jak ci co patrzą na taki wybryk. Popychanie i przewracanie również jest przykre, a czasem nawet karane i to srogo. Co dopiero za uderzenie w twarz! Można wylądować w więzieniu. A jakbyś komuś złamał nogę, nos albo żebra? Wielka granda i wyrok!

Tak to normalnie wygląda. Nienormalnie jest na boisku, w czasie meczu, gdzie piłkarze kopią się, popychają i przewracają, a sędziowie co najwyżej pokazują im kolorowe kartoniki. Co więcej, widzą to miliony kibiców na stadionie i przed telewizorami i wyją z radości jak „nasz” kopnie „ichniego” i gwiżdżą kiedy „ichni” popchnie „naszego”. Gdzie sądy, policjanci, prokuratury? A komentatorzy bredzą, że „to męska, twarda gra”. Gangsterzy też troszeczkę przesadzają, a wsadzają ich za kraty!  A przecież prowadzą tylko męską, twardą grę.

Teraz narażę się kibicom Adamka boksera. W tej „dyscyplinie sportu”, aktorzy nawalają się po mordach pięściami, łamią sobie nosy, żebra, wprawiają w stan zamroczenia. I nikt nie reaguje, żadnych policjantów, prokuratorów i sądów! Ba, pół świata gapi się na te jawne przestępstwa z zachwytem drąc się : „Tomek! Tomek!” albo „Witalij! Witalij!”

Hm, co więcej, połowa czytelników Itinerarium ogląda te bijatyki, na stadionach i na ringach, z nieskrywaną uciechą! Co najwięcej, autorowi Itinerarium przydarza się także bywać w tej nieszczęsnej połowie  🙂

 

(Iz 55,6-9)
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.

(Ps 145,2-3.8-9.17-18)
REFREN: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

(Flp 1,20c-24.27a)
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.

(Dz 16,14b)
Otwórz, Panie nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

(Mt 20,1-16a)

Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Itinerarium , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.