DOBRZE JEST ŚPIEWAĆ PANU

Piątek 5 sierpnia 2011

Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać Twojemu imieniu, o Najwyższy. Tak się zaczyna jeden z piękniejszych psalmów (92).  Dziękować i śpiewać Panu.

Zwykle mamy jakieś interesy do załatwienia z Bogiem. Wiadomo, On dużo więcej może niż my.

Autor psalmu miał do dyspozycji harfę (dziesięciostrunną), lirę i cytrę, i za ich pomocą dedykował Bogu swoją wdzięczność. Odkrył – bądź cały czas wiedział – że nic lepszego dla Boga zrobić się nie da, jak tylko dziękować Mu. Człowiek żyje, aby śpiewać i dziękować Bogu. Psalmista podpatrywał cedry, palmy i bawoły i widział, że istnieją, aby chwalić Boga. Dołączył się do hymnu stworzenia, ze swoją harfą i głosem.

Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Jego imieniu, błogosławić Go i uwielbiać, sławić, czcić i adorować. Są takie struny w naszych sercach, z rzadka albo wcale nie używane, zdolne wydać wyjątkowe odgłosy. To struny czystego podziwu, głębokiego zachwytu i żywej radości.

I wcale nie chodzi o to, żeby wyczarować jakiś genialny koncert, obliczony na poklask. Może chodzi o „wyższy poziom istnienia”, odkrycie najbardziej prawdziwego wymiaru człowieczeństwa. „A człowiek, coś go stworzył i ocalił, a czemużby Cię nie chwalił?” Z rana głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Najpiękniejsze, co możemy zrobić.

 

Itinerarium , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.