Zielone Święta na zielonym Polesiu

Powitanie Lata

10-12 czerwca 2011

Polesie Lubelskie

„Duch Pański napełnił okrąg ziemi i ogarnia wszystko” to motto trzech czerwcowych dni na Polesiu, połączonych z powitaniem Lata  i świętowaniem obecności i działania Ducha Świętego. W czasie spotkania będziemy wędrować pośród przepięknych, wypełnionych świeżą jeszcze zielenią krajobrazów. Zaplanowaliśmy kilkanaście kilometrów marszu niesamowitymi trasami, z  niedzielną mszą świętą w plenerze, ogniskiem i prezentacjami flory i fauny odwiedzanych terenów.

Przejdziemy trasami wśród pól i torfowisk, poprzez bory bagienne, śródleśne uroczyska i ukwiecone łąki. Na Polesiu znajdziemy blisko tysiąc gatunków roślin, niektóre wyjątkowo rzadkie (aldrowanda pęcherzykowata, brzoza czarna, wierzba lapońska, obuwik pospolity, gnidosz królewski). To kraina pól, lasów i jezior, prawdziwe królestwo majestatycznych bielików i ostoja znajdujących schronienie w trudno dostępnych ostępach jeleni.

Codziennie będziemy także przeżywać modlitwę i refleksję dotycząca obecności i działania Ducha Świętego w naszym życiu oraz w historii. W ten sposób chcemy świętować Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (12 czerwca). Rozważania poprowadzi ks. Mietek. Puzewicz.

Każdy uczestnik otrzyma  przewodnik na trasę wędrówki, zawierający treści duchowe, historyczne i przyrodnicze. W określonych miejscach będzie również fachowy komentarz.

Zakwaterowanie i posiłki w ośrodku sióstr Nazaretanek w Wytycznie. Rozpoczynamy w piątek 10 czerwca o godz. 19.00, zakończenie w niedzielę 12 czerwca  ok. 16.00. Szczegółowy program przesyłamy po otrzymaniu zgłoszenia. Zgłoszenia dokonujemy na specjalnym formularzu, niepełnoletni dostarczają także zgodę rodziców. Mamy 25 miejsc noclegowych, w związku z tym o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca.

Organizator: Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek w Wytycznie

Informacje i zapisy: Justyna Orłowska

justynaorlowska84@gmail.com

 

Inne , , , , , , ,

Comments are closed.