Rekolekcje na powitanie wiosny

W RZECZYWISTOŚCI JEST ON NIEDALEKO OD KAŻDEGO Z NAS

Rekolekcje na powitanie wiosny

Polesie Lubelskie
8 – 10 kwietnia 2011
piątek – sobota – niedziela

W rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas – te słowa św. Pawła (Dzieje Apostolskie 17, 27) stanowią motto innych niż zwykle rekolekcje w Wielkim Poście. W modlitwie, ciszy i wędrówce pośród przepięknych krajobrazów, chcemy doświadczać bliskiej obecności Tajemnicy Boga.

Rekolekcje będą się odbywać na ścieżkach przyrodniczych lubelskiego Polesia. Chcemy połączyć pragnienie bliskości z Bogiem z odkrywaniem piękna natury. Będzie modlitwa, refleksja, ale także wędrówki i piękno krajobrazów. Zaplanowaliśmy kilkanaście kilometrów marszu pięknymi trasami Polesia, z mszą świętą w plenerze, ogniskiem i prezentacjami flory i fauny odwiedzanych terenów.

 

Stepowe pastwiska są pełne rosy
a wzgórza przepasują się weselem
Łąki się stroją trzodami,
doliny okrywają się zbożem,
wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają.

(Ps 65, 13-14)
Przejdziemy ścieżkami wśród torfowisk, łąk i rozlewisk, poprzez bory bagienne i doliny pełne wiosennej roślinności. Na Polesiu znajdziemy blisko tysiąc gatunków roślin, niektóre wyjątkowo rzadkie (aldrowanda pęcherzykowata, brzoza czarna, wierzba lapońska). W krainie lasów, pól i jezior goszczą już żurawie, dzikie gęsi, bociany i czaple.

Tym razem mamy do zaproponowania następujące trasy:

 

Dzień 1: Tereny wokół Bagna Bubnów

Dzień 2. Zatłucze Stare – Ścieżka Przyrodnicza Spławy- Zawadówka- Zatłucze Nowe
Każdy uczestnik rekolekcji otrzyma także przewodnik na trasę wędrówki, zawierający treści duchowe, historyczne i przyrodnicze. W określonych miejscach będzie również fachowy komentarz.
Zakwaterowanie i posiłki w ośrodku sióstr Nazaretanek w Wytycznie. Zapewniamy dojazd. Rozpoczynamy w piątek 8 kwietnia o godz. 19.30, zakończenie w niedzielę 10 kwietnia ok. 16.00. Szczegółowy program przesyłamy po otrzymaniu zgłoszenia. Zgłoszenia dokonujemy na specjalnym formularzu, niepełnoletni dostarczają także zgodę rodziców. Mamy 20 miejsc noclegowych, w związku z tym o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do 4 kwietnia.

Organizator: Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek w Wytycznie

Rekolekcje poprowadzi ks. Mieczysław Puzewicz

Zgłoszenia i informacje:

Justyna Orłowska,
justynaorlowska84@gmail.com
tel. 81 – 5342652 pn.-pt. w godz. 10.00 – 18.00

 

Rekolekcje , , , , , , ,

Comments are closed.