PROSTY SPOSÓB

Miłość to prosty sposób nie tylko na Wielki Post …

 

Miłość jest prosta czyli pokorna, bo w tym jednym słowie można zamknąć wszystkie przymioty miłości, wymienione w Hymnie św. Pawła. Czy naprawdę jest jeszcze najważniejsza? Wartości obiektywne się nie zmieniają. To, że powiemy iż miłość już jest nieważna, nie zmienia obiektywnej prawdy, że zawsze będzie najważniejsza. Dlaczego? Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?(1Kor 3, 16). A skoro mieszka, to raczej nie siedzi w fotelu i nie ogląda wiadomości … 🙂 chce się dzielić, chce dawać … Duch Święty jest osobową miłością Ojca i Syna, jest Miłością i Jego owocem jest miłość (por. Ga 5, 22-23). Uzdalnia nas do dawania i przyjmowania miłości. To jednak nie znaczy, że miłość jest łatwa … Bo, czy łatwo jest kochać Boga? Codzienna modlitwa w ciszy, pobożna książka, koronka do Bożego Miłosierdzia, może różaniec, Eucharystia – minął tydzień – „łatwo jest kochać Boga”. A czy łatwo jest kochać człowieka? Tego, który mnie drażni, męczy, irytuje, czegoś ode mnie chce … – minął tydzień – „nie łatwo jest kochać człowieka”. Jednakże, parafrazując słowa św. Jana, można powiedzieć: tylko ten kto kocha człowieka, prawdziwie kocha Boga (por. 1J 4, 20). Ale także, tylko zbliżając się do Boga, jesteśmy bliżej drugiego człowieka, bo mając w sobie Miłość widzimy sercem i to ona jest początkiem wiary, która daje życie.

Miłość lubi konkrety. Kościół proponuje nam na Wielki Post trzy formy miłości: post, modlitwę i jałmużnę, abyśmy lepiej i bardziej ukierunkowali nasze serca na Paschę, na przejście w stronę Zmartwychwstania, w stronę wieczności …, gdzie trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość (1Kor 13, 13).

Zakończę słowami Benedykta XVI: Ten, kto przyjmuje Pana do swego życia i miłuje Go całym sercem, jest zdolny do nowego początku. Udaje mu się pełnić wolę Boga: urzeczywistnić nową formę istnienia, ożywianą przez miłość i przeznaczoną do wieczności. … Jeśli naprawdę jesteśmy świadomi tej rzeczywistości i nasze życie jest nią głęboko ukształtowane, wówczas nasze świadectwo staje się jasne, wymowne i skuteczne. (Modlitwa Anioł Pański z 20 lutego 2011 r.).

 

Siostra Róża, „duchaczka”.

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZA , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.