JEGO PIĘKNEM NAPEŁNIONA CAŁA ZIEMIA

JEGO PIĘKNEM NAPEŁNIONA CAŁA ZIEMIA

Rekolekcje na powitanie wiosny

Polesie Lubelskie

25 – 27 marca 2010

piątek – sobota – niedziela

 

Stepowe pastwiska są pełne rosy

a wzgórza przepasują się weselem

Łąki się stroją trzodami,

doliny okrywają się zbożem,

wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają.

(Ps 65, 13-14)

 

Zapraszamy, podobnie jak w ubiegłym roku, na inne niż zwykle rekolekcje w Wielkim Poście. Będą się odbywać na ścieżkach przyrodniczych lubelskiego Polesia. Chcemy połączyć pragnienie bliskości z Bogiem z odkrywaniem piękna natury. Będzie modlitwa, refleksja, ale także wędrówki i piękno krajobrazów. Zaplanowaliśmy kilkanaście kilometrów marszu pięknymi trasami Polesia, z mszą świętą w plenerze, ogniskiem i prezentacjami flory i fauny odwiedzanych terenów.

Przejdziemy ścieżkami wśród torfowisk, łąk i rozlewisk, poprzez bory bagienne i doliny pełne wiosennej roślinności. Na Polesiu znajdziemy blisko tysiąc gatunków roślin, niektóre wyjątkowo rzadkie (aldrowanda pęcherzykowata, brzoza czarna, wierzba lapońska). W krainie lasów, pól i jezior gościć będą już żurawie, dzikie gęsi, bociany i czaple.

Każdy uczestnik rekolekcji otrzyma także przewodnik na trasę wędrówki, zawierający treści duchowe, historyczne i przyrodnicze. W określonych miejscach będzie również fachowy komentarz.

Zakwaterowanie i posiłki w ośrodku sióstr Nazaretanek w Wytycznie. Dojazd we własnym zakresie. Rozpoczynamy w piątek 25 marca o godz. 19.30, zakończenie w niedzielę 27 marca ok. 14.00. Szczegółowy program przesyłamy po otrzymaniu zgłoszenia. Zgłoszenia dokonujemy na specjalnym formularzu, niepełnoletni dostarczają także zgodę rodziców. Mamy 30 miejsc noclegowych, w związku z tym o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia przyjmuje Justyna Orłowska, ona też udziela wszelkich informacji na temat ekwipunku.

 

Kontakt do Justyny:

justynaorlowska84@gmail.com

tel. 81 – 5342652 w godz. 10.00 – 18.00

PROGRAM

25 marca piątek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Do godz. 19.00 przyjazd i rozlokowanie uczestników.

19.30 – Msza święta

20.30 – kolacja

21.30 – Droga Krzyżowa

Prezentacja historyczno – geograficzna Polesia

26 marca sobota

8.00 Modlitwa poranna

8.30 śniadanie

Fauna Polesia – prezentacja

10.00 – Trasa: Wytyczno – Zielone Grądy – Obóz Powstańczy 1863 r. – Lipniak – Perehod – Pociągi – Nowiny – Łowiszów – Wytyczno.

Trasa liczy ok. 15 km. Po drodze: msza święta w plenerze, ognisko, trzy wieże widokowe. Dwa miejsca ważne historycznie – obozowisko powstańców z 1863 r. oraz cmentarz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w walkach z Armią Czerwoną 1 października 1939 roku.

16.00 – Konferencja

17.00 – Prezentacja: Flora Polesia

18.00 – kolacja

19.30 – Nabożeństwo i adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi

27 marca niedziela

8.00 – Modlitwa poranna

8.30 – Śniadanie

9.00 – Trasa: Wytyczno – ścieżka wzdłuż jeziora – Las Tafle i Brzeziny – Kolonia Kochanowskie – Wytyczno.

Trasa liczy ok. 12 km i prowadzi przez teren bogaty w liczne okazy ptaków. Po drodze msza święta w plenerze.

13.00 – obiad

Po obiedzie – prezentacja: Najpiękniejsze na Polesiu

Rozjazd uczestników

Ekwipunek:

– wygodne buty za kostkę, nieprzemakalne, mogą być dobre gumowce

– wygodny strój do marszu

– kurtka od deszczu (ewentualnie peleryna)

– woda na trasę (termos na herbatę)

– plecak

– ewentualnie aparat fotograficzny, kamera, lornetka

KOSZT

Koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 130 zł i obejmuje dwa noclegi i wyżywienie w ośrodku Sióstr Nazaretanek, ubezpieczenie i bilety wstępu na tereny Poleskiego Parku Narodowego.

ANEKS – DO POCZYTANIA

DOŚWIADCZENIE PRZEŁOMU:

Przeczytajcie za Bede Griffithsem, z jego książki „Złota Nić”, opis ciekawego doświadczenia.

Pewnego dnia, już pod koniec pobytu w szkole, wyszedłem samotnie na wieczorną przechadzkę i usłyszałem śpiew ptaków, a właściwie pełnego chóru ptasiego, jaki usłyszeć można tylko w tej porze roku o zmierzchu lub o świcie. Jeszcze dziś pamiętam uczucie zaskoczenia i zdziwienia, kiedy ten śpiew zabrzmiał mi w uszach. Zdawało mi się, że nigdy przedtem nie słyszałem ptasiego głosu, i zastanawiałem się, czy ptaki śpiewały tak przez cały Boży rok, a tylko ja ich nie słyszałem ? (…) Niedaleko drzewa, przy którym stanąłem, poderwał się nagle skowronek z ziemi, wyśpiewał swoją pieśń nad moją głową i opadł nadal śpiewając. Po zachodzie słońca zasłona zmierzchu zaczęła pokrywać ziemię i świat ogarnęła cisza. Jeszcze teraz pamiętam uczucie lęku, jakie mną owładnęło. Czułem, że mam ochotę klęknąć jak w obecności anioła; nie śmiałem spojrzeć w niebo, bo wydawało mi się, że za jego zasłoną kryje się oblicze Boga.

Przeżycia tego rodzaju nie są rzadkością, szczególnie we wczesnej młodości. Coś włamuje się w nasze życie, zmienia jego dotychczasowy bieg, a my dostosowujemy się do nowego sposobu bycia. Tego rodzaju doświadczenie może przyjść bądź przez naturę i poezję, jak u mnie, bądź też przez sztukę czy muzykę. Może tez przynieść je przygoda: lot samolotem czy wspinaczka górska, wojna bądź też zwykłe zakochanie się czy jakiś przypadek, choroba, śmierć przyjaciół, nagła utrata majątku. Wszystko, co łamie powszedniość, może przekazać duszy tego rodzaju doświadczenie. Jednak cokolwiek to będzie, zrywa jakąś zasłonę, i po raz pierwszy w życiu oglądamy świat innymi oczyma, przenikając fasadę, którą wokół nas zbudowano. Nagle zdajemy sobie sprawę, że należymy do innego świata, że istnieją inne wymiary istnienia. Nie można tego przeżycia wypowiedzieć słowami, bo to, co nam się objawiło, przerasta je.

Większość ludzi przeżywa takie doświadczenia, ale łatwo przechodzi mimo nich i gubi ich znaczenie. Powracają stare sposoby myślenia, świat znów przybiera dawną zwykła postać, wizja, która nas nawiedziła, rozpływa się. A przecież przeżycie nowej wizji świata jest momentem, w którym stajemy twarzą w twarz wobec prawdziwej rzeczywistości; w języku teologii nazywa się to momentem łaski. Przez chwilę widzimy nasze życie we właściwej perspektywie i w prawdziwym stosunku do wieczności. Wyzwalamy się z biegu czasu i dostrzegamy coś z odwiecznego porządku, który leży poza nim. Nie jesteśmy już wyizolowanymi jednostkami w konflikcie z otoczeniem, jesteśmy częścią całości, elementami powszechnej harmonii.

I to jest właśnie owa ZŁOTA NIĆ.

Rekolekcje , , , , ,

Comments are closed.