KLIMATYZACJA ARCYBISKUPA

Czwartek 17 lutego 2011

Kolorem niebieskim oznacza się przeważnie to, co zimne i chłodne. Czerwonym zaś to co gorące i ciepłe. Zapamiętajmy, bo to przyczynek do jednego z wątków nauczania Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Przez trzy dni napiszę parę obrazków, dokumentujących Jego wizję życia.

Arcybiskup uważał, że wiedza jest ważna, bo dzięki niej rozumiemy lepiej życie, świat, ludzi, siebie samych i Pana Boga. Zdarzyło mu się kiedyś jechać taksówką, w Sydney, z jednego wykładu na drugi. Poczuł, że wewnątrz auta jest dość chłodno, a to za przyczyną klimatyzacji. Ponieważ musiał dbać o gardło, poprosił taksówkarza o zmniejszenie chłodzenia.

– Czy mógłby pan zmniejszyć (reduce, zredukować) chłodzenie?

Szofer zakłopotał się i zapytał, wskazując na zegary, czy ma przesunąć pokrętło na kolor niebieski (zimniej) czy też czerwony (cieplej).  Na czerwony, poprosił Arcybiskup.

Później komentował, że rośnie pokolenie, które umie przesunąć pokrętło w jedną i drugą stronę, ale nie rozumie skądinąd dość prostych pojęć. I chyba nie tylko w Sydney.

Itinerarium , , , , , , ,

Comments are closed.