PAN BÓG NA TELEFON

Czwartek 27 stycznia 2011

Oblałem rzekomo ważny test. Nie znałem numeru telefonu do Pana Boga. A przecież – jak mnie uświadomiono – jest w Biblii. Biblię powinienem znać, a tu wpadka. Ponadto w Biblii jest wszystko.

Przypuszczam, że obecnie Pan Bóg ma konto mailowe, a może nawet dodał się do znajomych na jakimś „Godbooku”, bo w niebie raczej nadążają z postępem. Numer telefonu do Pana Boga jest raczej prosty, składa się z dwóch liter i trzech cyfr – Iz 589. Litery oznaczają księgę proroka Izajasza, a cyfry, kolejno, dwie pierwsze rozdział księgi, a ostatnia werset. Werset ten brzmi „Zawołasz, a On ci odpowie”. Znawca biblijnych połączeń telefonicznych zapewniał mnie, że to najprostszy i najpewniejszy sposób komunikacji z Panem Bogiem.

Nikomu nie bronię telefonowania do Boga, wolę jednak bardziej skomplikowane formy łączności z Nim.

Itinerarium , , , ,

Comments are closed.