W STREFIE PODSKOKÓW

Słowo na poniedziałek 3 stycznia 2011

Każdemu z nas, kalendarzowo, przybył roczek i jesteśmy starsi. To jeszcze nie tragedia. Przyjrzyjcie się tylko czy coś więcej za tym nie idzie.

Najgorzej jakby się komu przytrafiło, że przy okazji bardziej skapcaniał. Albo zramolał.  Albo zdziadział, zgrzybiał i sflaczał. Można także spierniczeć, zeszkapieć i zbutwieć. Jakby nie wyszło, wszystko i tak źle. Źle jak dotyczy ducha.

Może nie jedyną, ale dobrą miarą stanu serca i duszy jest zdolność do podskakiwania i pląsów. W takich rytmach pobrzmiewa dziś psalm. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. Przy trąbach i przy dźwięku rogu, na oczach Pana i Króla się radujcie.

Cytry, harfy, rogi i trąby mało modne dziś. Nieważne, chodzi o najgłębszy nastrój serca, który wyzwala radość nawet przy rytmicznym tupaniu czy klaskaniu. Zbawieni radują się i tryskają humorem, czasem skaczą i tańczą.

Zbawieni się cieszą, ale my chętniej bywamy zmęczeni, zapracowani, zestresowani, zabiegani i zamuleni. I na radość nie mamy ani czasu ani pomysłu. Prawie, że chciałem tu przestrogę dać – jak się nie bawisz, to się nie zbawisz.

Drzewiej bale na powitanie Nowego Roku rozpoczynały karnawał, ładna to tradycja. Więc, żeby nie skapcanieć, nie zramoleć i broń Boże nie spierniczeć, na chwałę Bożą, i dlatego, że „z narodzenia Pana dzień dziś wesoły”, i dlatego, że „radość ludzi wszędzie słynie”, więcej radości i żwawych podskoków!

LITURGIA SŁOWA

(1 J 2,29-3,6)

Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał.

(Ps 98,1.3-6)

REFREN: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica,
i święte ramię Jego.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienia Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy dźwięku rogu,
na oczach Pana i Króla się radujcie.

(J 1,14.12)

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

(J 1,29-34)

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.

Itinerarium , , , , , , , ,

Comments are closed.