TUŻ ZA NIERZĄDNICAMI I ZŁODZIEJAMI

Słowo na wtorek Trzeciego Tygodnia Adwentu
14 grudnia 2010

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wam, abyście tuż zaraz za nierządnicami i złodziejami zdążyli osiągnąć zbawienie – to propozycja życzeń do wysłania na najbliższe Święta. Zbawiają się te typy przed nami, więc obyśmy zdążyli tuż zaraz za nimi.

Może ktoś z was zaryzykuje i wyśle na kartce świątecznej takie życzenia. Ma to sens, po pierwsze życzenia są oryginalne, po drugie w treści ewangeliczne, po trzecie bardzo prawdziwe. A jak wyślecie komuś, do kogo raczej z musu i przyzwoitości piszecie, to być może ułatwi wam to zakończenie głupiej znajomości. Wyobraźcie sobie minę teściowej albo jakiegoś dalszego wujka, jak czyta, że ma zdążyć razem z nierządnicami i złodziejami.

Niebanalne byłyby też życzenia w rodzaju: „Z okazji Bożego Narodzenia, zabierzcie do domu Łazarza ze schroniska dla bezdomnych i posadźcie przy pustym nakryciu” albo „Jeżeli w domu dziecka pozostał Pan Jezus mały, to czeka właśnie na was!”. Oczywiście, zawsze należy życzyć tego, co sami bylibyśmy w stanie przełknąć.

Betlejem, miejsce złączenia się Boga z naszą historią, nie było na pokaz i nie po to, byśmy ciepło mogli je sobie wspominać. „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem” – mówimy co tydzień w Credo. Z podziwiania Bożego Narodzenia nie wynika nic dobrego, tak jak z pustej deklaracji pierwszego syna w dzisiejszej Ewangelii. Żadne świętowanie, żadna modlitwa, żadna Pasterka, nie zastąpią zmian, które musisz wykonać w swoim życiu. Podsuwamy jednak Panu Bogu nasze pobożne czynności i okazale zorganizowane święta, żeby się cieszył, jak dobre ma dzieci, które pamiętają o Nim. Zbawia nas życie, przemienione, a nie potok choćby najwznioślejszych deklaracji i uniesień duchowych. Co zmieniać? Dobrze to wiesz, tak jak i ja wiem w odniesieniu do mojego życia. Nasze siostry nierządnice i bracia złodzieje, właśnie to, co trzeba, zmienili.

Jezu, o odwagę Cię proszę, abym już nie odkładał. Amen.

LITURGIA SŁOWA

(So 3,1-2.9-13)
Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, i nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi, Córa z moimi rozproszonymi, dar Mi przyniosą. W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by (ich) przestraszył.

(Ps 34,2-3.6-7.17-19.23)
REFREN: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą pokorni i niech się weselą.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich,
nie zazna kary, kto się doń ucieka.

Przyjdź, Panie, a nie zwlekaj, odpuść grzechy swojego ludu.

(Mt 21,28-32)
Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Itinerarium , , , , , , ,

Comments are closed.