DLA LUDZI GWAŁTOWNYCH

Słowo na czwartek Drugiego Tygodnia Adwentu
9 grudnia 2010

Chcielibyśmy Boga w sposób ciepły, łagodny, bezkonfliktowy, tak jak wszystko inne, co możemy kupić i pożyczyć. Chcielibyśmy kogoś, kto by nam Boga dał. Wszystko mamy bez wysiłku, klikamy, zamawiamy, przychodzi na domu, rozpakowujemy i jest. Nie mamy nawyku poszukiwania, zdobywania i żmudnego dociekania. To jedna z przyczyn, dla której mnożą się nasze kłopoty z doświadczeniem Żywego Boga.

Przychodzimy do konfesjonału, mówimy grzechy, słyszymy „I ja odpuszczam tobie grzechy”, i mamy czyste serce, gwarantujące posiadanie Pana Boga. Podchodzimy do komunii, przyjmujemy ją i „mamy Pana Jezusa”. Podobnie z innymi sakramentami. Jeśli chodzi o Pana Boga, jesteśmy naprawdę sprawnie „obsługiwani”. Czy to kosztuje nas dużo? Raczej niewiele. Pan Bóg jest nam dawany, dostarczany, przynoszony. Nie musimy się nawet spocić (odrobinę przed spowiedzią), zmęczyć i utrudzić.

Czujecie, że to wszystko nie daje automatycznej gwarancji doświadczenia Boga? Jan Chrzciciel, Eliasz, Zachariasz, Maria, Elżbieta, Mędrcy, Pasterze, w ich życiorysach dostrzegamy walkę, zmagania, poszukiwanie, przemierzanie dróg, ruch i zryw.

Boże Narodzenie, Bóg Żywy, jest dla odważnych. Święta (Bożego Narodzenia i każde inne) są dla leniwych i wygodnych. Jezus w Ewangelii, którą czytamy dziś, wspomina o „ludziach gwałtownych”. Oni zdobywają Boga. Izajasz apeluje „Nie lękaj się, nie boj się”. Bóg jest dla odważnych.

Co trzeba porzucić, nie boj się porzucić teraz. Jak musisz iść (jechać), nie wykręcaj się. Jeżeli masz zaryzykować, uczyń to jak najszybciej. Każdy z nas sam czuje i wie, co powinien zrobić.

Jezu, o łaskę odwagi proszę. Amen.

LITURGIA SŁOWA

(Iz 41,13-20)

Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię  za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana – odkupicielem twoim – Święty Izraela. Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę; ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma! Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. Ażeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał.

(Ps 145,1.9-13)

REFREN: Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią  Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją  potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

(Iz 45,8)

Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

(Mt 11,11-15)

Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.