AROMAT NIEBIESKICH PERFUM

kazanie na XIX Niedzielę Zwykłą
8 sierpnia 2010

W środku lata, urlopów, wakacji i wypoczynku, spada na nas bomba z Ewangelii, ożywiająca doświadczenie niepewności istnienia. Słyszymy o innej niż ziemska ojczyzna i o nieznanej dacie opuszczenia tego świata.

Można odganiać myśli o tamtej ojczyźnie, szczelnie wypełnić sobie plan dnia, tak, aby nie było chwili na porzucenie rwącego strumienia teraźniejszości. Czasem taka postawa poparta jest pełnym rezygnacji wnioskiem: Po co mam się zastanawiać, jak będzie potem, skoro i tak nic pewnego nie wiadomo? To rozwiązanie jest nawet dość racjonalne, choć zasadza się na niesprawdzonej tezie „Nie wiadomo jak będzie.” W sumie jest to zgrabne i przyzwoite wyjście, jednak ostatecznie ucieczka.

Można przyjąć inne, proste rozwiązanie, wbrew wątpliwościom i różnym niepewnym przesłankom, można wybudować sobie Gmach Nieba, tej nowej ojczyzny, strojąc go w dość oryginalne detale. Nie bez znaczenia jest wszak rząd i miejsce w Amfiteatrze Wieczności, te lepsze są blisko i na wprost Tronu Ojca, z dobrym widokiem na apartamenty Syna i komnaty Ducha, z tych lepszych poczuć można nieziemski aromat perfum Matki Bożej i precyzyjnie obejrzeć brody Apostołów. To, co dla zrezygnowanych opatrzone jest klauzulą „Nie wiadomo jak będzie”, dla ludzi nie znoszących sytuacji niejasnych jest niewzruszonym pewnikiem „Wiadomo, jak będzie i to dość dobrze!” Takie rozwiązanie przynosi spokój, ale może być także ucieczką.

Trzecia droga, wcale nie wiem czy najlepsza, każe stać w zdumieniu nad faktem życia (jakże pięknego!), przy jednoczesnym nie kwestionowaniu końca i poddaniu się żywej niepewności istnienia. To często stan rozedrgania, napięcia, nie pozwalającego ani na ucieczkę w rezygnację z odpowiedzi ani na ucieczkę w pewność, jakąkolwiek, byle pewność. Doświadczenie niepewności istnienia i tego tutaj i tamtego tam, nie jest grzechem i nie oznacza braku wiary w istnienie i miłość Boga. Dzisiejsza Ewangelia nie przynosi jakichś absolutnych pewników, wnosi powiew wątpliwości w starannie budowane przez nas strategie pewności (wygodne życie, odsuwanie trosk, ochrona zdrowia, ubezpieczenia, solidne domy, dobrze ulokowane pieniądze, etc.)

Czy można jednak żyć w niepewności, z mieszkiem pytań, na które żadna z odpowiedzi nie jest w pełni adekwatna? Czy to jest jeszcze wiara? A może jest to jedyna uczciwa wiara?

LITURGIA SŁOWA

(Mdr 18,6-9)
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo, i już zaczęli śpiewać hymny przodków.

(Ps 33,1.12.18-20.22)
REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana.
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

(Hbr 11,1-2.8-19)
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania Chrystusa].

(Mt 24,42a.14)
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

(Łk 12,32-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.

Itinerarium , , , , , , , , , ,

Comments are closed.