CHODZI O WAŻNE RZECZY

W zachęcie do proszenia Boga, z poczuciem pewności Jego gotowości do dawania nam darów, ukryta jest pewna przykrość dla nas.

Musimy prosić, kołatać, szukać i stukać, zabiegać i nie ustawać. To On może dać, a my jesteśmy w pozycji proszących. Trochę to urąga naszemu wyobrażeniu o sobie. Passus dziś czytany ustanawia relację między nami a Panem Bogiem, relację nie bardzo nam odpowiadającą. Ani nam się „nie należy”, ani nie możemy sobie czegoś „wypracować”. Możemy to tylko wyprosić, w wytrwałym i powtarzalnym nagabywaniu Kogoś, kto może nam coś dać.

„Nie to nie! Nie będę cię prosił!”, rzucamy dumnie ludziom, którzy nie spełniają naszych zachcianek. Ale co z Bogiem, w którego ręku jest życie, zdrowie i pomyślność, nasza i naszych bliskich?

Są rzeczy tak ważne, że gotowiśmy zrobić wszystko, aby je uzyskać. Dopóki poruszamy się w kręgu spraw błahych, z kręgu bolącego zęba i braku kasy na lody, nie upokorzymy się. Kiedy jednak w grę wchodzi ratowanie życia, odejście kogoś, wielka miłość, ocalenie od tragedii, krach całego życia, będziemy kołatać, szukać i prosić. Do ostatniego dnia życia.

LITURGIA SŁOWA

(Est [Wlg] 14,1.3-5,12-14)
Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła: “Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela ze wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich przodków ich na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy. Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi. Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą. Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo prócz Ciebie, Panie, który wiesz wszystko”.

(Ps 138,1-3.7-8)
REFREN: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

(Ps 51,12a.14a)
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i przywróć mi radość z Twojego zbawienia.

(Mt 7,7-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Itinerarium , , , , , , , , ,

Comments are closed.