BRATERSTWO DO ODNALEZIENIA

9 czerwca 2005

Dziś w Lublinie wspomnimy słowa Jana Pawła II sprzed 18 lat, wypowiedziane na Majdanku : „To jest nasza nadzieja, że człowiek nie umiera, chociażby i został zakatowany, że żyje w Bogu. (…) Ale niech pamiętają wszyscy, niech to będzie memento dla wszystkich pokoleń, że człowiek nie może stać się dla człowieka katem, że musi pozostać dla człowieka bratem” – (Jan Paweł II, 9 czerwca 1987).

Słowa o braterstwie, w które mało kto dzisiaj wierzy. Nawet rzadko kto o nim mówi.

Braterstwo i solidarność stanowią wartości podstawowe, ich potrzeba jest dziś szczególnie nagląca; winny one cechować narody i kultury.
Braterstwo i solidarność są w stanie przezwyciężyć wszelkie formy klanowości, sekciarstwa i rasizmu, różnego rodzaju nadużywanie władzy oraz indywidualny, kulturowy czy religijny fanatyzm.
(Jan Paweł II).

Być bratem, to znaczy być blisko. Przyjmować za swoje bóle i łzy innych. Popłakać i poboleć z innymi. Jak jest pora to i pośmiać się i poszaleć.

Najpierw jednak, trzeba odkryć, że jesteś moim bratem, siostrą. Oderwać wzrok od własnych li tylko spraw. Zapytać co tam u kogoś. Czy nie trzeba mu czegoś. Przestać uważać, że najważniejsze jest moje. To są mrzonki – ktoś powie. To jest ten inny, zagubiony, wymiar. Do odnalezienia i przypomnienia. I dlatego pójdę na Majdanek.

Itinerarium , , , , , , , ,

Comments are closed.