JAKIE ŚWIATŁO TAKI ŚWIAT

7 czerwca 2005

Światło i sól. Tak o tobie mówi dziś Jezus w Ewangelii (Mt 5,13-16).

Światło i sól.
Blask i smak.

Nie można zostawić świata w ciemności i bylejakości. Musi być jasny i dobry. Co więcej, to jest twoje zadanie.

Bardziej troszczymy się jednak, aby nam było dobrze. Bo świat to ja, moja rodzina, mój domek. Czy Bóg kiedyś rozliczy cię ze stanu świata? Nie ulega wątpliwości. Bo to, czy się zbawisz, nie zależy tylko od ilości (i ciężkości) twoich grzechów. Twoje zbawienie zależy od jakości świata, tej części świata na jaką możesz mieć wpływ. Jeśli dołożyłeś starań i wysiłków, aby świat był jasny (dzięki twojemu światłu) i dobry (dzięki twojemu smakowi), spełniłeś Ewangelię i zbawiłeś siebie.

A światło pod korcem? A sól zwietrzała? Na wyrzucenie i podeptanie.

Itinerarium , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.